Smealidens Lysfager

vitbl valack f. 16/4 2020

e: Cirkus 251 u:Liselle 3558

TILL SALU

Lysfager är under utbildning, och är inkörd under januari 2022.

Hingstpremieringen Grevagården 2022: 77787=37p, Temp 10 Vet UA
Lysfager 2 dgr gammal