Smealidens Britannica

f. 13/6 2017, musbl
e:Brijol D 780 u: Belona 3332
Gentestad för färg: aaEE

Premiering N Ljunga 22 /8 2020; 9-8-8-8-9=42p Diplom
Britannica, 22/8-2020

Visad på premiering i Norra Ljunga 16/9 med 98879=41p

Visad på sommarpremiering Vreta 6/7 2019; 88789=40p.

Bästa 2 årss to i Östergötland 2019.

Skall semineras 2021.

Digital utställning 19/8 2020. https://www.youtube.com/watch?v=x9FC5MAK1hk&t


 Britannica december 17

Foto: Anna Sääf

***************

      1 mån

N:a Ljunga 16/9 2017