Smealidens Britannica

Musbl, Sto f. 13/6 2017

e: Brijol D 780 u: Belona 3332

Visad på premiering i Norra Ljunga 16/9 med 98879=41p


 Britannica december 17

Foto: Anna Sääf

***************

   

        1 mån

 

 

 

 

 

 

N:a Ljunga 16/9