Hingstar 2020

Stolplyckans Topaz 318 – årgångsetta både som 2,5 åring och som bruksperovshingst som 4 åring. Kan ge rödblack avkomma.

Mogly – frusen semin.