Hingst 2021

2021 har vi den stora glädjen att kunna erbjuda tre hingstar av toppkvalité !
Aslan 255, rödblack, med mycket god förärvning på få avkommor
Höjgaards Joker 282, årgångsetta och Sveriges hittills högst bedömda 2,5 åring med 44p.
Inofficiellt gångartsdiplom som 3 åring. Lämnar rödblack

Aslan kommer att stå stationerad här från april till säsongens slut, medan vi för Joker kommer anpassa stationering efter eventuella bokningar.

Mogly har fått licensen förlängd för 2021 och kommer användas på fryst semin.
Befintliga doser är tingade och ingen mer import kommer göras.